top of page

Vuoden 2024 yhteisötaideprojektit toteuttaa Henna Linné. Kuva: Päivi Karjalainen.

TUOTANTOKESKUS 2024
 

Kulttuuriosuuskunta ILME on vuodesta 2019 lähtien toiminut yhteisötaiteen tuotantokeskuksena. ILME hakee vuosittain valtakunnallisella haulla taiteilijoita toteuttamaan yhteisötaideprojekteja sosiaali- ja terveysalan yksiköissä ja yhteisöissä. Toiminnan tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tekemällä taidetta ihmisten kanssa, jotka helposti jäävät taide- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Tuotantokeskus luo työtilaisuuksia taiteilijoille, monipuolistaa taiteilijoiden työkenttää ja kehittää taiteilijoiden edellytyksiä työskennellä sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä.

 

 

Yhteisötaideprojektit toteuttaa yhteisötaiteilija Henna Linné

 

Henna Linné toteuttaa tämänvuotiset yhteisötaideprojektit ajalla 2.4. - 31.5.2024. Linné on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) sekä fysioterapeutti (AMK). Projektit toteutuvat Toimintakeskus Zytykkeessä Kempeleessä ja Toimintakeskus Hanhilehdossa Oulussa sekä Vanhempien Akatemiassa perheiden ja henkilöstön ryhmissä. 

Kehomatka -yhteisötaideprojektit

 

Kulttuuriosuuskunta ILMEen hanke Täältä taiteeseen -matkatoimisto on mukana Oulu 2026 -ohjelmistossa kulttuuripääkaupunkivuonna 2026. Matkatoimisto -hankkeen keskeinen idea on, että ILMEen muu taidetoiminta toteutetaan osana sitä. Siksi yhteisötaideprojekteille on ennalta määritelty teemaksi matka.

 

Kehomatka -projekteissa osallistujat pääsevät tekemään matkan omaan kehoonsa mielikuvien, liikkeen sekä kokemuksellisuuden kautta. Kokemuksia reflektoidaan niin sanallisesti kuin maalaamallakin. Projektit pyrkivät tarjoamaan osallistujille tukea ja työkaluja itsetuntemukseen, kehotietoisuuden harjoittamiseen sekä kokonaisvaltaisuuden tiedostamiseen. Linné hyödyntää työskentelyssään kinestetiikkaa, joka perustuu pehmeyteen, virtaavuuteen sekä herkkyyteen. Hän on käyttänyt somatiikkaa ja kehollista työskentelyä taiteen alalla niin ohjaajana kuin pedagogisessakin työssä, ja kokenut ne toimiviksi työtavoiksi osallistujien keskuudessa.

 

Yhteisötaiteen tekemisestä Linné kertoo:

         "Yhteisötaideprojektit ovat osoittaneet, kuinka voimauttava vaikutus taiteella voi parhaimmillaan olla. Ymmärrykseni työn merkityksellisyydestä on kirkastunut osallistujien kokemusten ja onnistumisen tunteiden myötä. Taide on toiminut eheyttävänä voimanlähteenä, eteenpäin vievänä voimana, ja se on mahdollistanut osallistujille tulla nähdyksi ja kuulluksi, hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Ohjaajana ja taiteilijana minulle on ensiarvoisen tärkeää turvallinen työskentely-ympäristö, jossa toteutuu vahva kollektiivisuudentunne, joka puolestaan synnyttää kokemuksen osallisuudesta. Projekteissani haluan antaa jokaiselle puheenvuoron, ja haluan että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa niin halutessaan.”

 

Projektit koostuvat työpajaosuuksista sekä työryhmälähtöisestä päätösesityksistä, jossa liikkeellisyys ja kehollisuus ovat vahvasti läsnä. Esitykset rakennetaan työpajoissa syntyneen materiaalin pohjalta, ja pidetään avoimena kaikelle yleisölle, mikäli työryhmä on asiasta yksimielinen. Loppuesitys tarjoaa osallistujille mahdollisuuden jakaa omia sisäisiä kokemuksiaan ja näkemyksiään katsojille teoksen muodossa. Projekti yhdessä muiden samaa kokeneiden kanssa mahdollistaa yhteenkuuluvuuden tunteen ja näin ollen voi ehkäistä myös syrjäytymistä. Taiteellinen työskentely mahdollistaa nähdyksi ja kuulluksi tulemisen. 

 

Taiteilijaa pääsee tapaamaan taiteilijatapaamisessa 30.5.2024 Kulttuuritalo Valveella. 

LISÄTIEDOT

Kulttuuriosuuskunta ILME, Tuija Pasanen

tuija.pasanen@kulttuuriosuuskuntailme.fi 

puh. 040 765 8147

 

Oulu_S.jpg
kempele-logo.png
2024, Kuva Päivi Karjalainen.jpg
bottom of page