TUOTANTOKESKUS
Alueellinen yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantokeskus

Kulttuuriosuuskunta ILME toimii vuodesta 2019 alkaen yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantokeskuksena. Keskus tuottaa vuosittain 1-2 yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantoa Oulun, Muhoksen ja Kempeleen alueella. Tuotannot toteutetaan yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotantokeskus järjestää kahdenkeskisen taiteen Kehä-festivaalia.

 

Toiminnan tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tekemällä taidetta ihmisten kanssa jotka ovat syystä tai toisesta vaarassa jäädä taide- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Päämääränä on myös tuoda esiin ilmiöitä ja ihmisryhmiä, jotka muuten jäisivät huomaamatta ja näkymättömiin. Tuotantokeskuksen tuottama taide pyrkii aina tuomaan näkyviin yhteiskuntamme monimuotoisuuden korkeatasoisen ja uutta etsivän monialaisen taiteen kautta. Lisäksi tuotantokeskus luo työtilaisuuksia taiteilijoille, monipuolistaa taiteilijoiden työkenttää ja kehittää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä.

 

Tuotantokeskuksen pohjana toimii monialainen verkosto joka koostuu hallinnon, sote-alan, järjestöjen ja kuntien toimijoista. Verkosto määrittää painopistealueet ja ryhmät, joiden kanssa taiteelliset tuotannot toteutetaan. Lisäksi verkosto edistää yhteisö- ja soveltavan taiteen toimintaedellytyksiä Oulun seudulla, kartoittamalla rahoitusmahdollisuuksia ja kehittämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

 

Tuotantojen toteuttamiseksi järjestetään vuosittain haku, jossa taiteilijat ja ryhmät voivat ehdottaa teosideoita ja sisältöjä verkoston määrittelemille alueille ja kohderyhmille. Valituille taiteilijoille tarjotaan toteutusta varten toimintabudjetti, valmiit yhteistyökumppanit, sekä tuotanto- ja tiedotusapua.

 

Ensimmäinen haku järjestetään 15.2. - 15.3.2019 ja taiteilijoiden toiminta alkaa syksyllä 2019.

 

Lue lisää…

 

Tuotantokeskuksen toiminta on käynnistetty Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja Oulun kaupungin rahoittaman hankkeen turvin.

TUOTANTOKESKUS
Alueellinen yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantokeskus

Kulttuuriosuuskunta ILME toimii vuodesta 2019 alkaen yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantokeskuksena. Keskus tuottaa vuosittain 1-2 yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantoa Oulun, Muhoksen ja Kempeleen alueella. Tuotannot toteutetaan yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotantokeskus järjestää kahdenkeskisen taiteen Kehä-festivaalia.

 

Toiminnan tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tekemällä taidetta ihmisten kanssa jotka ovat syystä tai toisesta vaarassa jäädä taide- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Päämääränä on myös tuoda esiin ilmiöitä ja ihmisryhmiä, jotka muuten jäisivät huomaamatta ja näkymättömiin. Tuotantokeskuksen tuottama taide pyrkii aina tuomaan näkyviin yhteiskuntamme monimuotoisuuden korkeatasoisen ja uutta etsivän monialaisen taiteen kautta. Lisäksi tuotantokeskus luo työtilaisuuksia taiteilijoille, monipuolistaa taiteilijoiden työkenttää ja kehittää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä.

 

Tuotantokeskuksen pohjana toimii monialainen verkosto joka koostuu hallinnon, sote-alan, järjestöjen ja kuntien toimijoista. Verkosto määrittää painopistealueet ja ryhmät, joiden kanssa taiteelliset tuotannot toteutetaan. Lisäksi verkosto edistää yhteisö- ja soveltavan taiteen toimintaedellytyksiä Oulun seudulla, kartoittamalla rahoitusmahdollisuuksia ja kehittämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

 

Tuotantojen toteuttamiseksi järjestetään vuosittain haku, jossa taiteilijat ja ryhmät voivat ehdottaa teosideoita ja sisältöjä verkoston määrittelemille alueille ja kohderyhmille. Valituille taiteilijoille tarjotaan toteutusta varten toimintabudjetti, valmiit yhteistyökumppanit, sekä tuotanto- ja tiedotusapua.

 

Ensimmäinen haku järjestettiin 15.2. - 15.3.2019 ja taiteilijoiden toiminta alkaa syksyllä 2019.

 

Tuotantokeskuksen toiminta on käynnistetty Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja Oulun kaupungin rahoittaman hankkeen turvin.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

Kulttuuriosuuskunta ILME

ilme@kulttuuriosuuskuntailme.fi

040 7658 147

Y-Tunnus 2435585-0

LASKUTUSOSOITE

Kulttuuriosuuskunta ILME

Senni Kela

Kulttuuritalo Valve

PL 42

90015 Oulun kaupunki