TUOTANTOKESKUS
Alueellinen yhteisötaiteen tuotantokeskus

 

Vuoden 2021 yhteisötaideprojekti

 

Kulttuuriosuuskunta ILME sai määräaikaan mennessä seitsemän hakemusta, joista valinnan teki kolmihenkinen taidealan asiantuntijaraati. Valita tehtiin ensisijaisesti taiteellisin perustein. Tuotantokeskuksen tämän vuoden yhteisötaideprojekti toteutetaan samalla projektisuunnitelmalla kolmella paikkakunnalla (Oulu, Muhos, Kempele), millä oli myös vaikutusta taitelijan valintaan. Valinnassa huomioitiin työsuunnitelmien selkeys ja projektin etenemisen ennakoitavuus sekä hakijoiden kokemus, taito ja soveltuvuus ohjata projektia valituissa yhteisöissä.

 

Yhteisötaideprojektiin haettiin kiinnostavaa yhteisötaiteellista ideaa, jonka parissa vanhukset ja nuoret voisivat työskennellä yhdessä. Projektin teemat ilmoitettiin hakijoille etukäteen kysymysten muodossa:

 

Minkä ulkopuolelle jäät? Minkä keskellä olet?

Tuotantokeskuksen yhteisötaideprojektia totettamaan syyskaudella 2021 valittiin tanssitaiteilija Maria Kananen ja valokuvaaja Aura Nukari. He toteuttavat Oulussa, Muhoksella ja Kempeleessä yhteisötaideprojektin ÄÄRELLÄ.

Projektin teemoja ulkopuolisuudesta sekä osallistujille ajankohtaisista asioista lähestytään ohjatun luovan liikkeen, kehotietoisuusharjoitusten ja liikeimprovisaation avulla. Luovan työskentelyn kautta pohditaan millaiset tekijät vaikuttavat ulkopuolisuuden kokemusten syntyyn, mikä mahdollistaa läsnäolon kokemuksia ja luo yhteyttä toisten kanssa. Projektin lähtökohtana on, että kaikenlainen liike, sekä sisäinen että ulkoinen, ja jaettu kokemus, on arvokasta ja merkityksellistä. Keskeistä on toiminnan vuorovaikutteisuus ja tekemisen antoisuus ennemmin kuin tiukka päämäärään suuntaaminen.

Projektiin osallistuvat Oulun Seudun Mäntykoti ry, Byströmin Ohjaamo (Oulu), Toimintakeskus Zytyke (Kempele) ja Päivärinteen Onnenrinteen hoivakoti (Muhos).

Projektin etenemisestä voit lukea täältä:

https://www.mariakananen.com/aarella

 

Yhteisötaiteen tuotantokeskus on Kulttuuriosuuskunta ILMEen vuodesta 2019 lähtien ylläpitämä tuotantomalli, jossa valtakunnallisella haulla valitaan vuosittain yksi tai useampi taiteilija tekemään yhteisötaideprojekti. Tuotantokeskuksen pohjana toimii monialainen verkosto, joka koostuu hallinnon, sote-alan, järjestöjen ja kuntien toimijoista. Verkosto määrittää painopistealueet ja ryhmät, joiden kanssa taiteelliset tuotannot toteutetaan. Tuotannot valitaan taiteellisin perustein. Tuotantokeskuksen toiminta on käynnistetty Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun kaupungin rahoittaman hankkeen turvin.

Toiminnan tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tekemällä taidetta ihmisten kanssa, jotka helposti jäävät taide- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Tavoitteena on tuoda esiin ilmiöitä ja ihmisryhmiä, jotka muuten jäisivät huomaamatta ja näkymättömiin. Lisäksi tuotantokeskus luo työtilaisuuksia taiteilijoille, monipuolistaa taiteilijoiden työkenttää ja kehittää taiteilijoiden edellytyksiä työskennellä sote-alan ympäristöissä.

Tuotantojen toteuttamiseksi järjestetään vuosittain haku, jossa taiteilijat voivat ehdottaa teosideoita ja projektisisältöjä. Valituille taiteilijoille Kulttuuriosuuskunta ILME tarjoaa yhteisötaideprojektin toteutukseen toimintabudjetin, yhteisötyökumppanit sekä tuotanto- ja tiedotusapua.

 

 

LISÄTIEDOT

Kulttuuriosuuskunta ILMEen toiminnanjohtaja Tuija Pasanen

tuija.pasanen@kulttuuriosuuskuntailme.fi, 040 7658147

 

oulu.jpg
OKM_FI_2rivi_logoteksti.jpg
logo_mimmin_kunta.png
kempele-logo.png
Äärellä sometiedotekuva.jpg