Saunalaulu. Laura Sorvari. 2020.

TUOTANTOKESKUS
Alueellinen yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantokeskus

Kulttuuriosuuskunta ILME on toiminut vuodesta 2019 alkaen yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantokeskuksena. Keskus tuottaa vuosittain yhden tai useamman yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotannon Oulun, Muhoksen ja Kempeleen alueella. Tuotannot toteutetaan yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotantokeskus järjestää kahdenkeskisen taiteen Kehä-festivaalia.

 

Toiminnan tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tekemällä taidetta ihmisten kanssa, jotka syystä tai toisesta ovat vaarassa jäädä taide- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Päämääränä on myös tuoda esiin ilmiöitä ja ihmisryhmiä, jotka muuten jäisivät huomaamatta ja näkymättömiin. Tuotantokeskuksen tuottama taide pyrkii aina tuomaan näkyviin yhteiskuntamme monimuotoisuuden korkeatasoisen ja uutta etsivän monialaisen taiteen kautta. Lisäksi tuotantokeskus luo työtilaisuuksia taiteilijoille, monipuolistaa taiteilijoiden työkenttää ja kehittää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä.

 

Tuotantokeskuksen pohjana toimii monialainen verkosto joka koostuu hallinnon, sote-alan, järjestöjen ja kuntien toimijoista. Verkosto määrittää painopistealueet ja ryhmät, joiden kanssa taiteelliset tuotannot toteutetaan. Lisäksi verkosto edistää yhteisö- ja soveltavan taiteen toimintaedellytyksiä Oulun seudulla, kartoittamalla rahoitusmahdollisuuksia ja kehittämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

 

Tuotantojen toteuttamiseksi järjestetään vuosittain haku, jossa taiteilijat ja ryhmät voivat ehdottaa teosideoita ja sisältöjä verkoston määrittelemille alueille ja kohderyhmille. Valituille taiteilijoille tarjotaan toteutusta varten toimintabudjetti, valmiit yhteistyökumppanit, sekä tuotanto- ja tiedotusapua.

 

Tuotantokeskuksen toiminta on käynnistetty Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun kaupungin rahoittaman hankkeen turvin.

ILMEen tuotantokeskuksen yhteisötaideprojektit syksyllä 2020

Kevään 2020 taiteilijahaussa saapui 19 hakemusta. Hakemusten joukosta raati valitsi kolme ehdotusta, joiden pohjalta toteutetaan syksyllä yhteisötaideprojektit Oulussa, Kempeleessä ja Muhoksella.

Haimme taiteilijoita työskentelemään kolmeen eri kohteeseen Oulun, Muhoksen ja Kempeleen alueella 1.8. - 30.9. välisenä aikana. Taiteilijan tehtävänä on järjestää taiteellista toimintaa yhteisön jäsenille ja toteuttaa yhteisötaideteos yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa.

Elo-syyskuun 2020  aikana uudet projektit käynnistyvät Muhoksella, Kempeleessä ja Oulun Rajakylässä. Tuotantojen teemoina ovat tänä vuonna yksinäisyys, kyläily ja luottamus.

Taiteilijat ja kohteet:

Kaisa Ritola ja Anna-Maria Väisänen  |  Oulu, Rajakylän Hoiva ja hyvinvointipiste

Taiteilijat työskentelevät Rajakylän Hoivan tiloissa, tehden projektia yhteistyössä Hoivan ja hyvinvointipisteen asiakkaiden sekä ympäröivän asuinalueen asukkaiden kanssa.​

Teri Tsokkinen  |  Muhos, Nuorten Ystävien valmennuspajat

Taiteilija työskentelee Nuorten Ystävien valmennuspajojen Mahis ja Tärppi asiakkaiden kanssa.

Toua Heinonen  |  Kempele, Nuorten työpajatoiminta

Taiteilija työskentelee Starttipaja Zuumin asiakkaiden kanssa.

Taiteilijoiden työskentelyä voi seurata ILMEen blogissa, jonne taiteilijat päivittävät projektinsa kuulumisia elo-syyskuun aikana.

Kulttuuriosuuskunta ILME

ilme@kulttuuriosuuskuntailme.fi

040 765 8147

Y-tunnus 2435585-0

LASKUTUSOSOITE

Kulttuuriosuuskunta ILME

Senni Kela

Kulttuuritalo Valve

PL 42

90015 Oulun kaupunki

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram