Eve ja Jasmin osallistuivat vuoden 2021 ÄÄRELLÄ -yhteisötaideprojektiin Toimintakeskus Zytykkeessä Kempeleessä, valokuvaaja Aura Nukari

TUOTANTOKESKUS
Alueellinen yhteisötaiteen tuotantokeskus

Yhteisötaiteen tuotantokeskus on Kulttuuriosuuskunta ILMEen vuodesta 2019 lähtien ylläpitämä tuotantomalli, jossa valtakunnallisella haulla valitaan vuosittain yksi tai useampi taiteilija tekemään yhteisötaideprojekti. Taiteilijahaku on avoinna kaikkien alojen taiteilijoille. Tuotantokeskuksen pohjana toimii monialainen verkosto, joka koostuu hallinnon, sote-alan, järjestöjen ja kuntien toimijoista. Verkosto määrittää painopistealueet ja ryhmät, joiden kanssa taiteelliset tuotannot toteutetaan. Tuotannot valitaan yhteisötaiteellisin perustein. ​

 

Sarjakuvataiteilija Jyrki A. Mäki yhteisötaideprojektien taiteilijaksi

Vuoden 2022  yhteisötaideprojektien taiteilijaksi ja toteuttajaksi on valittu sarjakuvataiteilija Jyrki A. Mäki. Valintaperusteet olivat taiteellinen osaaminen ja ammattitaiteilijuus, riittävä sote-alan osaaminen, projektin taiteellisen ulostulon kiinnostavuus sekä projektisuunnitelman ja projektin teeman käsittelyn selkeys.

 

Yhteisötaideprojektit tullaan toteuttamaan syksyllä 2022 Toimintakeskus Tsempissä Haukiputaalla ja Toimintakeskus Zytykkeessä Kempeleessä. Muhoksella projektiin osallistuu vammaispalveluiden asiakkaita.

 

Näin Jyrki kuvailee yhteisötaiteellista työskentelyään: 

 

“Kommunikointi voi todella olla muutakin kuin puhetta, usein se onkin. Olen työssäni käyttänyt kuvakortteja, ja myös tehnyt niitä itse asiakkaiden kanssa. Joku kommunikoi tablettikoneensa avulla. Joku tarvitsee apuviittomia tai kädestä pitäen ohjausta, kevyttä kosketusta. Nämä ovat yksilökohtaisia asioita. 

 

Jollekin soveltuu ryhmässä tekeminen helpommin, toinen taas tarvitsee enemmän omaa rauhaa ja läheisempää yksilöllistä ohjausta. Yhdessä luominen ja rauhaisa kanssakäyminen lisäävät sosiaalisia taitoja.

 

Piirtäminen ja värittäminen, kuvien avulla asioiden läpikäyminen ja maailman hahmottaminen, ovat herättäneet asiakkaissa jopa yllättäviä piileviä taitoja ja nostaneet uusia piirteitä esiin. 

 

Taiteen tekeminen on kommunikointia sekin, keskustelua paitsi itsensä, myös ympäristönsä ja muiden ihmisten kanssa.”

 

 

Puhun sinulle

 

​Projektin teemoja ovat oma ääni ja jokaisen osallistujan kuulluksi tuleminen. Projektilla tavoitellaan kokemuksia rauhasta ja ihmisten välisestä yhteydestä sekä tasa-arvoisuudesta ja vastakkainasettelun vähenemisestä. ​Projektin teemojen kiteytys voisi olla Puhun sinulle. Kommunikointi voi olla muutakin kuin puhetta ja taiteilija määrittelee millä sanoilla hän ihmisiä lähestyy ja miten/millä keinoin hän osallistujien kanssa teemoja käsittelee.

 

 

LISÄTIEDOT

Kulttuuriosuuskunta ILMEen toiminnanjohtaja Tuija Pasanen

tuija.pasanen@kulttuuriosuuskuntailme.fi, 040 7658147

 

oulu.jpg
logo_mimmin_kunta.png
kempele-logo.png
Eve_Jasmin2.jpg