top of page

Eve ja Jasmin osallistuivat vuoden 2021 tuotantokeskusprojektiin ÄÄRELLÄ.

Kuva: Aura Nukari.

YHTEISÖTAITEEN TUOTANTOKESKUS
 

Kulttuuriosuuskunta ILME on vuodesta 2019 lähtien toiminut yhteisötaiteen tuotantokeskuksena. ILME hakee vuosittain valtakunnallisella haulla taiteilijoita toteuttamaan yhteisötaideprojekteja sosiaali- ja terveysalan yksiköissä ja yhteisöissä. Taiteilijahaku on avoinna kaikkien alojen taiteilijoille.

 

Tuotantokeskuksen pohjana toimii monialainen verkosto, joka koostuu hallinnon, sosiaali- ja terveysalan, järjestöjen ja kuntien toimijoista. Verkosto määrittää painopistealueet ja ryhmät, joiden kanssa taiteelliset tuotannot toteutetaan. Keskeisiä valintakriteerejä valittaville tuotannoille ovat taiteilijan yhteisötaiteellinen osaaminen ja ammattitaiteilijuus, kohderyhmän tuntemus sekä selkeä, toteuttamiskelpoinen ja kiinnostava projektisuunnitelma. Valinnan tekee vuosittain tätä tarkoitusta varten koottava taiteen asiantuntijaraati.

 

Toiminnan tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tekemällä taidetta ihmisten kanssa, jotka helposti jäävät taide- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Tuotantokeskus luo työtilaisuuksia taiteilijoille, monipuolistaa taiteilijoiden työkenttää ja kehittää taiteilijoiden edellytyksiä työskennellä sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Yhteisötaiteen tuotantokeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja sitä kautta yhteisöllisen taidetoiminnan tarjoaminen yhä useammalle yhteisölle on tärkeä ILMEen pitkän tähtäimen tavoite.

LISÄTIEDOT

Kulttuuriosuuskunta ILME, Tuija Pasanen

tuija.pasanen(at)kulttuuriosuuskuntailme.fi

040 765 8147

 

oulu.jpg
logo_mimmin_kunta.png
kempele-logo.png
Eve_Jasmin2.jpg
bottom of page