top of page
maisemaIMG_0593low.jpg

Maisema. Valokuva: Riikka Kontio.

KUULLUKSI

Tervetuloa Kuulluksi-hankkeen seminaariin!

Taidelähtöisten menetelmien merkitys ja mahdollisuudet lastensuojelussa

ja lasten ja nuorten kanssa tehtävässä auttamistyössä

Milloin? 2. joulukuuta 2024

Missä? Nokia Areenan Paidia -tila, Tampere

Kuka järjestää? Kuulluksi-hanke (Koneen säätiö, 2022–2025), yhteistyössä Hoivatien, Pesäpuu ry:n, Kulttuuriosuuskunta ILMEen, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA:n ja Kokemuksen historian huippuyksikkö HEXin kanssa.

 

Tilaisuus on maksuton.

 

Lisätietoja tulevasta seminaarista löydät Kuulluksi-hankkeen verkkosivuilta.

https://projects.tuni.fi/kuulluksi/kuulluksi-seminaari/

Kulttuuriosuuskunta ILME tuottaa Kuulluksi-hankkeeseen tietoa

taidelähtöisiä menetelmiä käyttäen. ILMEestä hankkeessa on

mukana kolme taiteilijaa ja tutkijakoordinaattori.

Hankkeessa tutkitaan pitkällä aikavälillä (1950–2025) lasten sosiaali- ja

hyvinvointivaltion kokemusta ja tilanteita, joissa sijoitetut lapset ja nuoret ovat

turvan ja hoivan sijaan kohdanneet kaltoinkohtelua. Hankkeessa tutkitaan

sijaishuollon hallinnollisia, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita, jotka

mahdollistavat kaltoinkohtelun kokemusten jakamisen ja kuuntelun, ja toisaalta

ohittamisen ja torjunnan. Keskeistä hankkeessa on taidelähtöinen ja

tutkimuseettisesti kestävä työskentely lastensuojelun eri-ikäisten

kokemusasiantuntijoiden, sijaishuollossa olevien nuorten ja sote-ammattilaisten

kanssa.

Kulttuuriosuuskunta ILME toteuttaa hankkeessa taidetyöpajoja Muhoksella sijaitsevan

Pohjolakodin (Hoivatie Oy) nuorille vuosina 2023–24. Työpajoissa osallistujille

tarjotaan mahdollisuuksia oman äänen ja ilmaisun etsimiseen ja vahvistamiseen

erilaisia taiteen keinoja hyödyntäen. Halutessaan nuoret voivat jakaa kokemuksiaan

heille tärkeistä, myös lastensuojeluun liittyvistä, asioista. Kokemusten jakaminen

voi jäsentää nuorten ajatuksia omasta itsestään, auttaa omien voimavarojen

tunnistamisessa ja näin vahvistaa heidän toimintakykyään. Taiteen menetelmiä

hyödyntävän työskentelyn odotetaan tuottavan tietoa siitä, mistä on vaikeata puhua.

Tutkimushankkeessa syntyvä mahdollinen taiteellinen lopputuotos julkistetaan

keväällä 2025, samoin hankkeen tutkimustuloksista syntyvä lopputuotosmateriaali,

jonka muoto tarkentuu hankkeen edetessä.

Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen yliopiston Kokemuksen historian

huippuyksikkö HEX. Yhteistyössä ovat mukana Kulttuuriosuuskunta ILME, Pesäpuu ry ja

Tarinateatteri Storia. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Lisätietoja Kuulluksi-hankkeesta:

https://projects.tuni.fi/kuulluksi

https://lapsuudenhistoriaa.fi/tutkimushankkeet/kuulluksi-hanke-koneen-saatio/

 

LISÄTIEDOT

Kuulluksi-hankkeen tutkijakoordinaattori Aino Granlund

aino.granlund(at)kulttuuriosuuskuntailme.fi

044 4931 409

bottom of page