top of page
maisemaIMG_0593low.jpg

Maisema. Valokuva: Riikka Kontio.

KUULLUKSI

Kulttuuriosuuskunta ILME tuottaa Kuulluksi-hankkeeseen tietoa

taidelähtöisiä menetelmiä käyttäen. ILMEestä hankkeessa on

mukana kolme taiteilijaa ja tutkijakoordinaattori.

Hankkeessa tutkitaan pitkällä aikavälillä (1950–2025) lasten sosiaali- ja

hyvinvointivaltion kokemusta ja tilanteita, joissa sijoitetut lapset ja nuoret ovat

turvan ja hoivan sijaan kohdanneet kaltoinkohtelua. Hankkeessa tutkitaan

sijaishuollon hallinnollisia, sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita, jotka

mahdollistavat kaltoinkohtelun kokemusten jakamisen ja kuuntelun, ja toisaalta

ohittamisen ja torjunnan. Keskeistä hankkeessa on taidelähtöinen ja

tutkimuseettisesti kestävä työskentely lastensuojelun eri-ikäisten

kokemusasiantuntijoiden, sijaishuollossa olevien nuorten ja sote-ammattilaisten

kanssa.

Kulttuuriosuuskunta ILME toteuttaa hankkeessa taidetyöpajoja Muhoksella sijaitsevan

Pohjolakodin (Hoivatie Oy) nuorille vuosina 2023–24. Työpajoissa osallistujille

tarjotaan mahdollisuuksia oman äänen ja ilmaisun etsimiseen ja vahvistamiseen

erilaisia taiteen keinoja hyödyntäen. Halutessaan nuoret voivat jakaa kokemuksiaan

heille tärkeistä, myös lastensuojeluun liittyvistä, asioista. Kokemusten jakaminen

voi jäsentää nuorten ajatuksia omasta itsestään, auttaa omien voimavarojen

tunnistamisessa ja näin vahvistaa heidän toimintakykyään. Taiteen menetelmiä

hyödyntävän työskentelyn odotetaan tuottavan tietoa siitä, mistä on vaikeata puhua.

Tutkimushankkeessa syntyvä mahdollinen taiteellinen lopputuotos julkistetaan

keväällä 2025, samoin hankkeen tutkimustuloksista syntyvä lopputuotosmateriaali,

jonka muoto tarkentuu hankkeen edetessä.

Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen yliopiston kokemuksen tutkimuksen

huippuyksikkö. Yhteistyössä ovat mukana Kulttuuriosuuskunta ILME, Pesäpuu ry ja

Tarinateatteri Storia. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Täältä voit lukea hankkeesta lisää:

https://projects.tuni.fi/kuulluksi/

https://lapsuudenhistoriaa.fi/tutkimushankkeet/kuulluksi-hanke-koneen-saatio/

 

LISÄTIEDOT

Kuulluksi -hankkeen tutkijakoordinaattori Marita Oja

marita.oja(at)kulttuuriosuuskuntailme.fi

044 445 5686

bottom of page