top of page

Satu Hakamäki ja Henna-Maria Hanhineva, Kukankantajat.
Kuva: Pirjo Lempeä. Teos oli mukana Kehä-festivaalilla 2018.

Kulttuuriosuuskunta ILME toimii yhteisö- ja soveltavan taiteen kentällä

 

Kulttuuriosuuskunta ILME on vuonna 2011 perustettu monitaiteellinen osuuskunta. Perustamisestaan lähtien ILME on pyrkinyt kehittymään soveltavan ja yhteisötaiteen keskeiseksi toimijaksi Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti tästä näkökulmasta. Keskeistä on synnyttää verkosto, joka kerää yhteisö- ja soveltavan taiteen mahdollisuuksista innostuneet taiteilijat, sosiaalialan työntekijät, päättäjät ja muut ihmiset yhteen.

 

ILMEen toiminnan perustana on taiteen saavutettavuuden parantaminen. Yhteisötaiteeseen kuuluu ihmisten osallisuus myös taiteen tekemisessä, mikä mahdollistaa taiteen monimuotoisen sisällön. ILME on tehnyt yhteisötaidetta esimerkiksi työttömien, vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, ensi- ja turvakodin asiakkaiden sekä maahanmuuttajien kanssa.

 

ILMEen toiminta koostuu apurahoilla ja muulla julkisella rahoituksella toteutetuista yhteisötaidehankkeista sekä taidepalveluiden, kuten työpajojen ja koulutusten myymisestä. 

bottom of page