Kulttuuriosuuskunta ILME toimii

yhteisö- ja soveltavan taiteen kentällä

 

 

Kulttuuriosuuskunta ILME on vuonna 2011 perustettu monitaiteellinen osuuskunta. Perustamisestaan lähtien ILME on pyrkinyt kehittymään soveltavan ja yhteisötaiteen keskeiseksi toimijaksi Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti tästä näkökulmasta. Keskeistä on synnyttää verkosto, joka kerää yhteisö- ja soveltavan taiteen mahdollisuuksista innostuneet taiteilijat, sosiaalialan työntekijät, päättäjät ja muut ihmiset yhteen. ILMEen toiminnan perustana on taiteen saavutettavuuden parantaminen. Yhteisötaiteeseen kuuluu ihmisten osallisuus myös taiteen tekemisessä, mikä mahdollistaa taiteen monimuotoisen sisällön. ILMEen taiteiteilijat ovat tutkineet eri ilmiöitä esimerkiksi hoitolaitosten asiakkaiden kanssa ja tuoneet esiin heidän kokemuksiaan ja asiantuntemustaan julkisissa näyttelyissä ja esityksissä.

 

ILMEen toiminta koostuu apurahoilla ja muulla julkisella rahoituksella toteutetuista

yhteisötaidehankkeista sekä taidepalveluiden, kuten työpajojen ja koulutusten myymisestä. ILME on tehnyt yhteisötaidetta esimerkiksi työttömien, vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, ensi- ja turvakodin asiakkaiden sekä maahanmuuttajien kanssa.

Kulttuuriosuuskunta ILME

ilme@kulttuuriosuuskuntailme.fi

040 765 8147

Y-tunnus 2435585-0

LASKUTUSOSOITE

Kulttuuriosuuskunta ILME

Senni Kela

Kulttuuritalo Valve

PL 42

90015 Oulun kaupunki

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle