top of page
Anniina_Holappa_pie.jpg

ANNIINA KETTUNEN

Opettaja, kuvataiteilija ja väitöskirjatutkija

Olen oululainen opettaja, kuvataiteilija ja väitöskirjatutkija. Minulla on nauru herkässä ja ihmisten kanssa työskentely innostaa minua. Minulla on monenlaista opetuskokemusta niin taiteen perusopetuksesta, peruskoulusta että yliopistosta. Olen valmistunut taide- ja taitopainotteiseksi luokanopettajaksi ja kuvataideopettajaksi. Tällä hetkellä työskentelen kuvataideopettajana varhais- ja alkuopetusikäisten monitaiteellisissa teatterikuvataideryhmissä Oulun taidekoulussa.

Kuvataiteilijana työskentelen mieluiten kameran ja valokuvan parissa. Olen vuosien ajan työstänyt autofiktiivisiä omakuvia. Teoksissani käsittelen identiteettiin ja tunteisiin liittyviä teemoja. Yhdistän valokuviin usein muita tekniikoita, kuten projisointia, kirjontaa ja camera obscuraa. Teen freelancerina valokuvauskeikkoja ja teen paljon tapahtuma-, lava- ja promokuvauksia. Olen toiminut valokuvaajana erityisesti esitystaiteen produktioissa. Sen lisäksi minulta luonnistuu julisteiden ja nettisivujen tekeminen. 

Taide on tärkeä osa myös väitöskirjatutkimustani. Väitöstutkimuksessani tutkin opettajaksi opiskelevien narratiivisia identiteettejä tunteiden näkökulmasta. Narratiivisen tutkimusotteen lisäksi käytän tutkimuksessani taidelähtöisiä menetelmiä, erityisesti valokuvia. Innostukseni tutkimuksen tekemiseen lähti halustani yhdistää kiinnostukseni opettamiseen ja taiteeseen: minua kiehtoo opettajaidentiteetin rakentamiseen liittyvät haasteet ja niiden lähestyminen taidelähtöisten menetelmien avulla.

Sähköposti: anniinaemiliakettunen(at)gmail.com

www.anniina.holappa.com

puh. 0400 343 419

bottom of page