top of page
Ympäristötietoisuus_Kuva_ Roope Oja.jp
Vuorovaikutuskoulutus työyhteisöille

 

Koulutuksessa tutustutaan lyhyesti vuorovaikutuksen teoriaan. Pääpaino on käytännön harjoitteissa, joiden avulla harjoitellaan kuuntelemista ja kuulluksi tulemista ryhmässä tai kahden henkilön kesken.


 

Millaista vuorovaikutus on, kun todella pysähtyy kuulemaan, mitä tapahtuu? Millaista vuorovaikutus on sanattomasti? Entä ilman näköaistia?

Koulutuksessa harjaannutaan toimimaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa monia aisteja hyödyntäen. Koulutus sisältää käytännön harjoittelua sekä teoriaa vuorovaikutuksesta.

 

Koulutuksen jälkeen työyhteisö saa teoriaosuuden materiaalin itselleen, sekä Koko päivän paketissa (ks. alla) listan koulutuksessa käytetyistä harjoitteista. Näin harjoitteita voi käyttää myöhemmin omassa työssään tai työyhteisössään.

 

Valittavana on kaksi kokonaisuutta: Puolen päivän paketti tai Koko päivän paketti.

 

Puolen päivän paketti sisältää koulutuksen. koulutus aloitetaan läsnäolon harjoitteilla, jonka jälkeen vuorovaikutusta harjoitellaan käytännön tekemisen kautta. Koulutuksen päättää napakka teoriaosuus, jossa myös kerrataan tehdyt harjoitteet. Tavoitteena on tulla tietoiseksi vuorovaikutustilanteissa vallitsevista tekijöistä.

 

Koko päivän paketti sisältää koulutus-aamupäivän ja tyhy-iltapäivän:

Tyhy-osuudessa työyhteisön jäsenet pääsevät huokaisemaan ja irroittautumaan työn arjesta. Teemana tyhy-osuudessa on edelleen vuorovaikutus, mutta tekemisessä keskitytään rentoutumiseen ja hauskanpitoon. Koko päivän paketissa teoriaosuus sisältää lisäksi listan ja selitykset harjoitteista, joita päivän aikana tehdään.
 

KOHDERYHMÄ Työyhteisöille

Osallistujamäärä 2–12 hlö

KESTO

Puolen päivän koulutus: 3 h (2 x 1,5 h, välissä tauko väh. 15 min)

TAI

Koko päivän koulutus: 6 h (4 x 1,5 h, välissä työyhteisön omat kahvitauot sekä lounas)

 

VAATIMUKSET 

Tila, jossa powerpoint-esitys on mahdollinen.
Tilaa liikkua lattiatilassa ja asettaa tuolit piiriin. Muuta ei tarvita.

 

ARVOT
Vuorovaikutus taidetta soveltavin keinoin.

 

HINTA

​Puolen päivän paketti: 2 x 1,5 h = 600 €

Koko päivän paketti: 4 x 1,5 h = 1000 €

 

KOULUTTAJA Marita Oja

Tilaa tai kysy tarkempia lisätietoja taiteilijalta tilaa-painikkeen kautta.
Kirjoita viestin otsikoksi ILME + palvelun/tuotteen nimi ja viestisi.
Taiteilija ottaa sinuun yhteyttä. Kiitos!

bottom of page