Tulevaisuussafari vie oululaiset työttömät nuoret tulevaisuuden työn äärelle

Tulevaisuussafari -(ESR)-hankkeen kohderyhmänä ovat 16-29 -vuotiaat oululaiset nuoret, jotka eivät tällä hetkellä opiskele tai ole työelämässä. Oulun lisäksi toimintaa järjestetään Kajaanissa ja Kemissä.

 

Nopeasti muuttuva maailma voi joskus jopa pelottaa itsenäistyvää nuorta. Silloin omaa elämää koskevien valintojen tekeminen voi olla ylitsepääsemätöntä. Tulevaisuussafari -hankkeessa nuoret osallistuvat kolmen kuukauden ajan työpajatyöskentelyyn, jossa he pääsevät käsittelemään tulevaisuuden teemoja teatteritaiteen keinoin yhdessä Kulttuuriosuuskunta ILMEen ammattitaiteilijoiden kanssa.

 

Kolmen kuukauden aikana nuoret valmistavat esityksen tulevaisuuden työelämästä. Esitys voi olla esimerkiksi näytelmä tai videoteos. Jos nuoret haluavat, esitys on avoin myös yleisölle. Työpajatyöskentelyyn kuuluu myös nuorten vierailu paikalliseen yritykseen sekä käänteinen mentorointitilaisuus, jossa nuoret pääsevät toimimaan tulevaisuuden työelämän asiantuntijoina yrityksen edustajille.

 

“Mukaan voi tulla, vaikka takana ei olisi lainkaan kokemusta teatterista. Työpajajakson aikana nuoret harjoittelevat itsetuntemusta ja -ilmaisua sekä vuorovaikutusta. Ne ovat taitoja, jotka auttavat myöhemmässä työelämään siirryttäessä. Tärkeiden taitojen karttumisen lisäksi nuoret saavat mielekästä tekemistä arkeen kolme kertaa viikossa kolmen kuukauden ajan”, hankkeen projektipäällikkönä työskentelevä Lasten ja nuorten säätiön asiantuntija Sofia-Charlotta Kakko sanoo.

 

Tulevaisuussafarin tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa työelämän murroksissa sekä helpottaa nuorten kykyä siirtyä jatkopoluille opintoihin ja työelämään. Samalla se parantaa alueen yritysten edustajien mielikuvaa työelämän ulkopuolella olevista nuorista ja auttaa heitä tunnistamaan paremmin kohderyhmän mahdollisuudet tulevaisuuden työntekijöinä.

 

Nuoret tulevat mukaan Tulevaisuussafarin toimintaan esimerkiksi paikallisen Ohjaamon kautta. Nuoren on mahdollista osallistua työpajatoimintaan työkokeiluna, jos se sopii hänen työllistymissuunnitelmaansa.

 

Hanketta toteutetaan vuosina 2021-22 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Myös osallistuvat kunnat ja taidetoimijat sekä yrityskumppanit osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Hankkeen kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


 

Lyhyesti Oulun Tulevaisuussafari-toiminnasta

 

Tulevaisuussafari on 16-29 -vuotiaille nuorille tarkoitettu kolmen kuukauden mittainen työpajajakso.

 

Ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa.

 

Ryhmässä harjoitellaan tulevaisuuden työelämään tähtääviä taitoja: itsetuntemusta, itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja.

 

Ryhmässä tutkitaan tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksia ja haasteita sekä jokaisen osallistujan koulutukseen ja työelämään johtavaa polkua.

 

Ryhmään mahtuu kymmenen osallistujaa.

 

Taiteilija-ohjaajina toimivat Aino Granlund ja Elena Vuoksiola, jotka molemmat ovat esittävän taiteen ammattilaisia.

 

Ajankohta 13.9.-1.12.2021 maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-14.

Paikka Kulttuurikiihdyttämö Tila (os. Pikisaarentie 13, 90400 Oulu)

Ilmoittautumiset tulevaisuussafari.ilme@gmail.comLisätietoja

 

Sofia-Charlotta Kakko

Projektipäällikkö

Lasten ja nuorten säätiö

041 434 2829

sofia.kakko@nuori.fi

 

Aino Granlund

Taiteilija-ohjaaja

Kulttuuriosuuskunta ILME

044 4455 686 (ma-ke)

tulevaisuussafari.ilme@gmail.com

Elena Vuoksiola

Taiteilija-ohjaaja

Kulttuuriosuuskunta ILME

044 4455 686 (ma-ke)

tulevaisuussafari.ilme@gmail.com

tulevaisuussafarilogot.jpg
Tulevaisuussafari_Facebook.png