top of page
taidettakirjanelio400_rajattu.jpg

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja on julkaistu. Kuva: Mirka Kortesoja.

ILME mukana Taiken uudessa julkaisussa TAIDETTA! – Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja

 

“TAIDETTA! on käsikirja kulttuurihyvinvoinnista. Sen pohjana on tutkimus- ja kokemustieto taiteen käytöstä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.Taidetoiminnan mahdollisuudet ovat viime vuosina lisääntyneet yhteiskunnassa ja myös laki velvoittaa kuntia ottamaan kulttuurin huomioon.” *

 

Uudessa julkaisussa on mukana myös ILMEen Elävä Kuolema hanke. Kulttuuriosuuskunta ILME toteutti hankkeen Taiken ja Oulun kaupungin myöntämällä tuella. Mukana oli yhdeksän taiteilijaa, jotka työskentelivät Oulun kaupunginsairaalan palliatiivisen ja saattohoidon osasto A2:lla 2019-20. Taiteenlajeista mukana oli tanssi-, valokuva-, ja kuvataide. Tutustu artikkeliin kirjan sivulla 171.

 

“Taide on kuolevalle lääkkeetöntä kivunhoitoa. Se syntyy kohtaamisen hetkellä, ja voi olla esimerkiksi myös levottoman potilaan silittelyä ja rauhoittamista. Taide on rohto, joka virkistää ja antaa voimia,” kertoi osaston palveluesimies Sirkka Viitanen.*

 

Kulttuuriosuuskunta ILME haluaa olla myös jatkossa toteuttamassa vaikuttavaa kulttuuria tasa-vertaisesti ja tehdä moniammatillista yhteistyötä niin taiteen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisten kanssa. 


Voit ladata julkaisun täältä itsellesi!

*Lähde: Houni, P. Turpeinen, I. & Vuolasto, J. 2020.
TAIDETTA! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja. Taiteen edistämiskeskus.

bottom of page