top of page

Olen musiikki- ja sosiaalialan ammattilainen. Nämä kaksi osaamisaluettani yhdistyvät työssäni ILMEen toiminnanjohtajana. Työskentelen myös yhteisömuusikkona ja työnohjaajana.

Yhteisömuusikkona koen olevani ensisijaisesti yhteisön tarpeiden ja toiveiden mahdollistaja. Olen työskennellyt ikäihmisten, omaishoitajien ja mielenterveyskuntoutujien yhteisöissä. Myös työyhteisöt, päiväkodit ja oppilaitokset ovat minulle tuttuja työympäristöjä. Työn keskiössä on ihmisten kohtaaminen ja koskettaminen musiikin avulla. Osaan käyttää musiikkia yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja elämänilon lisäämiseksi sekä kuntoutumisen tukemiseksi. 

Työnohjaajana suuntautumiseni on ratkaisukeskeinen. Keskeistä on osallistujien omien vahvuuksien ja voimavarojen huomioiminen. Työnohjauksiini osallistuneet ovat kokeneet saaneensa uusia  välineitä ja ideoita työhönsä erityisesti silloin, kun musiikkia on käytetty osana työnohjausta. Olen ohjannut sosiaali-, opetus- ja kasvatusalalla toimivia ammattilaisia. 

Ota yhteyttä: tuija.pasanen@kulttuuriosuuskuntailme.fi

Tuija.jpg

TUIJA PASANEN

ILMEen toiminnanjohtaja, yhteisömuusikko, työnohjaaja

bottom of page