top of page

2022

ILMEen tuotantokeskuksen yhteisötaideprojektit syksyllä 2022

 

Projektin teemoiksi valikoitui oma ääni ja jokaisen osallistujan kuulluksi tuleminen. Projekteilla tavoiteltiinn kokemuksia rauhasta ja ihmisten välisestä yhteydestä sekä tasa-arvoisuudesta ja vastakkainasettelun vähenemisestä. ​Projekti toteutui nimellä Puhun sinulle.

 

Yhteisötaideprojektien taiteilijaksi ja toteuttajaksi valittiin sarjakuvataiteilija Jyrki A. Mäki. Valintaperusteet olivat taiteellinen osaaminen ja ammattitaiteilijuus, riittävä sote-alan osaaminen, projektin taiteellisen ulostulon kiinnostavuus sekä projektisuunnitelman ja projektin teeman käsittelyn selkeys.

 

Yhteisötaideprojektit toteutettiin syksyllä 2022 Toimintakeskus Tsempissä Haukiputaalla, Toimintakeskus Zytykkeessä Kempeleessä ja Muhoksen kehitysvammaisten Ryhmäkodissa. Projektin lopputuotoksena syntyi varjakuvateos.

2021

Runokaupunki-projekti

ILME toteutti syksyn 2021 aikana Runokaupunki-projektin yhteisötyössä Turvallinen Oulu -hankkeen kanssa. Projektissa oululaiset nuoret seikkailivat kaupunkitilassa ja kirjoittivat siitä inspiroituneita runoja. Runot nauhoitettiin ja asetettiin kartalle kaikkien kaupunkilaisten kuultaviksi.

Runokaupunki-reitti julkaistiin 25.11.2021. Reitti löytyy Citynomadi-puhelinsovelluksesta ja -verkkosivuilta. Runoja löytyy Oulun ydinkeskustasta, Pikisaaresta, Tuirasta ja Puolivälinkankaalta. Nomadi-sovelluksesta löytyän kartan avulla kaupunkilaiset voivat suunnata paikkoihin, joista runot löytyvät. Runot voi kuunnella sovelluksen kautta kuulokkeilla.

Runokaupunki-reitti löytyy täältä:

https://tinyurl.com/24vbsh4a

Runokaupunki-projektin vetäjinä työskentelivät Timo Harju ja Katariina Sarja. 

"Runoilijana on kiinnostavaa löytää uusia tapoja julkaista runoutta, ja tämä on yksi uusi tapa." Harju kertoo. "Kaupunkitilan havainnointi runoja kirjoittamalla on seikkailemista kaupungissa. Olemme joskus puhuneet sanataideparkourista. Taiteella voi tehdä kaupunkia omaksi ja merkitykselliseksi. On tosi kiinnostavaa kuulla, millaisia mielikuvitusseikkailuja työpajoihin osallistuneet nuoret löytävät Oulusta."

"Nuorten oivaltavat runot värittävät kaupunkitilaa, ja jokaisella on pääsy näiden taide-elämysten äärelle. Runojen lokaatioiden etsiminen ja niiden kuunteleminen tuo mukavaa vaihtelua talvisiin kävelylenkkeihin." Sarja kuvailee projektin lopputulosta.

ILMEen tuotantokeskuksen yhteisötaideprojektit syksyllä 2021

 

Yhteisötaideprojektiin haettiin kiinnostavaa yhteisötaiteellista ideaa, jonka parissa vanhukset ja nuoret voisivat työskennellä yhdessä. Projektin teemat ilmoitettiin hakijoille etukäteen kysymysten muodossa:

 

Minkä ulkopuolelle jäät? Minkä keskellä olet?

Tuotantokeskuksen yhteisötaideprojektia totettamaan syyskaudella 2021 valittiin tanssitaiteilija Maria Kananen ja valokuvaaja Aura Nukari. He toteuttivat Oulussa, Muhoksella ja Kempeleessä yhteisötaideprojektin ÄÄRELLÄ.

Projektin teemoja ulkopuolisuudesta sekä osallistujille ajankohtaisista asioista lähestyttiin ohjatun luovan liikkeen, kehotietoisuusharjoitusten ja liikeimprovisaation avulla. Luovan työskentelyn kautta pohdittiin millaiset tekijät vaikuttavat ulkopuolisuuden kokemusten syntyyn, mikä mahdollistaa läsnäolon kokemuksia ja luo yhteyttä toisten kanssa. Projektin lähtökohtana oli, että kaikenlainen liike, sekä sisäinen että ulkoinen, ja jaettu kokemus, on arvokasta ja merkityksellistä. Keskeistä oli toiminnan vuorovaikutteisuus ja tekemisen antoisuus ennemmin kuin tiukka päämäärään suuntaaminen.

Projektiin osallistuivat Oulun Seudun Mäntykoti ry, Byströmin Ohjaamo (Oulu), Toimintakeskus Zytyke (Kempele) ja Päivärinteen Onnenrinteen hoivakoti (Muhos).

Täältä voit lukea lisää projektista:

https://www.mariakananen.com/aarella

2020

ILMEen tuotantokeskuksen yhteisötaideprojektit syksyllä 2020

Haimme taiteilijoita työskentelemään kolmeen eri kohteeseen Oulun, Muhoksen ja Kempeleen alueella 1.8. - 30.9. 2020 välisenä aikana. Taiteilijan tehtävänä oli järjestää taiteellista toimintaa yhteisön jäsenille ja toteuttaa yhteisötaideteos yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa.

Elo-syyskuun 2020  aikana uudet projektit käynnistyivät Muhoksella, Kempeleessä ja Oulun Rajakylässä. Tuotantojen teemoina olivat yksinäisyys, kyläily ja luottamus.

Taiteilijat ja kohteet:

Kaisa Ritola ja Anna-Maria Väisänen  |  Oulu, Rajakylän Hoiva ja hyvinvointipiste

Taiteilijat työskentelivät Rajakylän Hoivan tiloissa, tehden projektia yhteistyössä Hoivan ja hyvinvointipisteen asiakkaiden sekä ympäröivän asuinalueen asukkaiden kanssa.​

Teri Tsokkinen  |  Muhos, Nuorten Ystävien valmennuspajat

Taiteilija työskenteli Nuorten Ystävien valmennuspajojen Mahis ja Tärppi asiakkaiden kanssa.

Toua Heinonen  |  Kempele, Nuorten työpajatoiminta

Taiteilija työskenteli Starttipaja Zuumin asiakkaiden kanssa.

Taiteilijoiden työskentelystä voi lukea ILMEen blogista, jonne taiteilijat päivittivät projektiensa etenemisestä.

 

2017

 

Uuttamo: Taide ja kulttuuri osaksi Oulun hyvinvointipalveluja

 

Kulttuuriosuuskunta ILMEen syksyllä 2016 alkanut Uuttamo-hanke edisti kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta Oulun alueella tuomalla taidelähtöiset menetelmät osaksi Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten sekä hyvinvoinnin saralla toimivien kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjontaa. Hanke tarjosi palveluita oululaisille, joille hyvinvointitaiteen menetelmistä on erityistä hyötyä ja joilla on rajalliset mahdollisuudet taide- ja kulttuuripalveluiden saavuttamiseen.

 

Toiminta suunnattiin ensisijaisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muista syistä syrjäytymisvaarassa oleville, kuten pitkäaikaistyöttömille, vaikeasti työllistyville ja maahanmuuttajille. Uuttamo-hanke toteutetaan yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta ilmeen, Oulun Kaupungin sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Päämääränä oli luoda vakiintunut toimintatapa taidelähtöisten palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä ammattitaiteilijoiden, kolmannen sektorin ja Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten kanssa.

 

Hanke kesti vuoden 2017 loppuun saakka. Toiminnan toteuttajina toimivat Kulttuuriosuuskunta Ilmeen jäsenet, joiden osaamisen pohjalla on oman taiteenalansa vankka kokemus, sekä erilaisten pedagogisten ja soveltavien menetelmien koulutusta ja työssä hankittua kokemusta. Hanke toteutettiin OKM:n ja Oulun kaupungin yhteisrahoituksella.

 

 

2016

Elämäntuntoa taiteesta

Elämäntuntoa taiteesta -hankkeessa toteutetaan neljä mittavaa yhteisötaidekokonaisuutta sosiaalialan laitoksissa Pohjois-Pohjanmaalla, syyskuusta 2014 elokuuhun 2016. Iissä kootaan Nikkarin päivätoimintakeskuksen vanhusten kanssa keinutuolimuistoja, valokuvataan muotokuvia ja päällystetään keinutuoleja pehmeiksi veistoksiksi; näistä kaikista kootaan näyttelyinstallaatio Oulun taidemuseoon kesäksi 2015. Oulun Ylikiimingissä tapahtuvat puolestaan elämykselliset Muistojen Polulla -esityskierrokset, joissa paikallisten ihmisten muistot ja tarinat pääsevät esille musiikin ja tanssin lomassa kesällä 2015. Elämysten Ylikiiminki-tapahtumasarja liittyy Tervastiima 25-v juhlaviikkojen ohjelmaan ja on osa Oulun Päivien ohjelmistoa. Raahessa taiteilijat ohjaavat Vihannin SOS-lapsikylän nuoria tekemään videotaidetta sisältävän teatteriesityksen, joka viedään kiertueelle myös lähikuntiin. Oulussa järjestetään Koskivirran asumisyksikön mielenterveyskuntoutujien kanssa heidän elämäntarinoihinsa pohjautuva muokattujen kirjojen näyttely terveyskeskuksiin. Kiertuetoiminta on tärkeä osa Elämäntuntoa taiteesta -hanketta. Sen kautta paikallisesti syntyneet yhteisötaideteokset näkyvät ja kuuluvat myös lähipaikkakunnilla. Eri ikäryhmien kohtaaminen painottuu sekä teosten synnyttämisessä että kiertuevaiheessa. Jokainen kokonaisuus tutkii eri tavoin kodin teemaa.

 

Hankkeelle on myönnetty Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan juhlavuoden apuraha ja Eija ja Veikko Lesosen säätiön apuraha.

 

2015

 

Maa Muuttuu -yhteisöteatteriprojekti

 

Projektin aikana muodostettiin kolme maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista koostuvaa ryhmää, joissa tehtiin teatteriharjoitteita ja valmistettiin lopputuloksena esitys, tai lyhytelokuvia.

 

1. Vuolle Setlementin Ystävyystalon ryhmä

 

Osallistujat kerättiin Oulun setlementin ystävyystalon toiminnassa mukana olevista ja Setlementillä kieltä opiskelevista maahanmuuttajista. Ryhmän kanssa valmistettiin kulttuurieroja ja kielimuuria käsitteleviä Forum-teatterikohtauksia, joita esitettiin Setlementillä, kieltä opiskeleville ja koulua käyville maahanmuuttajille.

 

2. Heikinharjun ryhmä (Kulttuuriosuuskunta ILME)

 

Heikinharjun vastaanottokeskuksessa työskenneltiin Irakilaisista turvapaikanhakijoista koostuvan ryhmän kanssa. Työskentely keskittyi esityksen valmistamiseen heidän kokemustensa pohjalta. Esitys käsitteli syitä heidän lähtöönsä, matkaa suomeen ja saapumistaan tänne.

 

Esitystä esitettiin ensimmäisen kerran 9.12. Oulun Normaalikoulun seitsemäsluokkalaisille kaksi kertaa. Esityksen jälkeen järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa oppilaat saivat haastatella turvapaikanhakijoita ja keskustella heidän kanssaan tulkin välityksellä.

 

3. Pudasjärven Tukiasumisyksikön ryhmä

 

Pudasjärvellä kerättiin ryhmä alaikäisiä, yksin maahantulleita turvapaikanhakijoita ja

maahanmuuttajia. Osallistujien kanssa tehtiin teatteriharjoituksia ja sketsejä, sekä valmistettiin sketsityyppisiä lyhytelokuvia.

 

Rahoittajat: Taike ja Oulun Valistustalorahasto

 

2014

Työn taide

Työn taide -hankkeessa kehitetään taidepajoja työyhteisöjen virkistys- ja hyvinvointitoimintaan. Työpajat toteutetaan yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

 

Työyhteisöille taide antaa mahdollisuuden kokea oma työ ja työtoverit toisin, hauskemmin ja kauniimmin. Pajoissa käsitellään työrutiineja rikkomalla niitä, mikä avaa uusia näkökulmia. Taide luo tiloja, joissa voi olla yhdessä vakiintuneiden ammattiroolien ohi. Hankkeen toiminnassa on tärkeää aisteihin herääminen, läsnäolo sekä silkka lepääminen ja latautuminen taiteessa.

 

Pajoissa yhdistellään monipuolisesti teatteri-taidetta, sanataidetta, käsityötaidetta, sekä tanssitaidetta.

 

Hanke on Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun toimipisteen tukema.

a.

 

2013

Uuden Oulun yhteinen taide

Kulttuuriosuuskunta ILMEen järjestämä, vuoden 2013 aikana Uuden Oulun alueella toteutettava yhteisötaideprojekti. Hankkeen aikana kootaan uuden Oulun alueelta n.5 yhteisöä, jotka valmistavat yhteistyössä taiteilijan kanssa asuinalueeseen ja sen asukkaisiin liittyvän yhteisötaideteoksen. Taiteilijoina toimivat Kulttuuriosuuskunta Ilmeen jäsenet. Projekti on Oulun kaupungin tukema.

Odotuksia - Forum-teatteriesitys nuorille

Forum-teatteriesitys nuorille, valintojen tekemisen ja eteenpäin menemisen vaikeudesta.

 

Esitys käsittelee nuorten valintatilanteita konkreettisella tavalla. Perheestä, kaveripiiristä ja ympäristöstä tulevat odotukset luovat paineita menestyä ja onnistua, vaikka pelkkä roskien vieminen tuottaa välillä vaikeuksia.

Pitäisi opiskella, tehdä töitä, löytää oma suunta elämässä, olla onnistuja, rohkea, jännä ja siisti tyyppi ja pitäisi ennen kaikkea tietää mitä haluaa. Mahdollisuuksia löytyy loputtomasti, mutta miten saada ote jostain ja löytää se oma juttu? Miten voittaa pelko ja päästä eteenpäin? Miten tehdä omat valinnat ja tietää mitä itse haluaa, muiden painostuksesta huolimatta?

Näitä kysymyksiä pääsee yleisö ratkomaan yhdessä esiintyjien kanssa, kulttuuriosuuskunta ILMEen Forum-teatteriesityksessä: Odotuksia! – miten, miksi ja mihin suuntaan?

Forum-teatterissa yleisö voi osallistua esitykseen, kommentoimalla ja kysymällä kysymyksiä. Yleisö voi esimerkiksi ehdottaa esityksen kulkuun muutoksia ja haastatella roolihahmoja. Päämääränä ei ole välttämättä ratkaisun löytäminen vaan keskustelu ja uusien näkökulmien löytäminen asiaan.

 

Esitys on Oulun läänin taidetoimikunnan tukema.

ILME logo.png

Menneet hankkeet

bottom of page