top of page
Etsi
  • Writer's pictureTeri Tsokkinen

Luottamus kasvaa pienistä teoista

Luottamus syntyy ajan kanssa. Uudessa yhteisössä luottamusta aletaan rakentaa pienin askelin osoittamalla toisille luottamusta esimerkiksi uskoutumalla asioista ja auttamalla vastavuoroisesti. Loppujen lopuksi teot osoittavat, onko henkilö sanojensa veroinen.

Pajalaiset kokivat luotettavimmiksi omat vanhemmat, perheen ja pitkäaikaiset ystävät. Useat luottivat myös eläimiin ja varsinkin sellaisiin eläimiin, joiden kanssa työskennellään työparina, kuten koirat ja hevoset. Suomen terveydenhuoltoon, hallitukseen, palokuntaan ja poliisiin luotettiin myös, mutta muutama huomautti, että Lapissa poliisi ei saavu niin herkästi paikalle pitkien välimatkojen vuoksi.


Keskustelimme paljon myös luottamuksesta mediaan ja internettiin. Pajalaiset kokivat, että nettiuutiset julkaistaan mahdollisimman nopeasti ja toimivat näin virheiden korjaus alustana, jonka vuoksi painettu media koettiin luotettavammaksi. Painettuun mediaan saadaan korjattu versio uutisesta. Internetissä on myös tärkeää olla kriittinen kaikkea sisältöä kohtaan. Infosota, valeuutiset ja trollit puhuttivat monia ja pajalaiset seuraavat USA:n vaalitilannetta tarkasti.


Pohdimme myös teknologian kehitystä ja sitä, mihin kaikkeen tulevaisuuden tuomaan teknologiaan voisi luottaa. Pajalaiset eivät nykyäänkään luota, etteikö oma puhelin kuuntelisi heitä. Miten paljon tietoa meistä kerätään ja mihin se voi päätyä? Missä menee yksityisyyden ja turvallisuuden raja? Esimerkiksi korona-sovellus puhelimessa toisi suojaa virukselta, mutta riskeeraako se tietoturvan? Tulevaisuuden tuomaan teknologiaan ei luotettaisi ennenkuin siitä tulisi arkipäivää. Moni ei astuisi itseohjautuvaan autoon tai pilotittomaan lentokoneeseen eikä luottaisi elämäänsä robottikirurgin käsiin. He luottaisivat robottiin korkeintaan siivousapuna, mutta ei esimerkiksi lapsenvahtina. Tulimme siihen johtopäätökseen, että robottiin voisi luottaa vain, jos sen toimintaa valvoisi jatkuvasti toinen ihminen.

Turvallisesta ympäristöstä, positiivisista sanoista ja onnistumisen kokemuksista, niistä on luottamus tehty.

Pajalaiset olivat yhtämieltä siitä, että itseluottamus pohjautuu onnistumisen kokemuksiin ja positiiviseen palautteeseen. Kasvatuksella koettiin olevan myös suuri merkitys, mutta omaa itseluottamusta voi kehittää läpi elämän. Pajalaiset ovat kehittäneet itseluottamustaan mielikuva- ja hengitysharjoituksilla ja kiinnittämällä huomiota vahvuuksiinsa.


Uudet tilanteet, vieraat ihmiset ja vieraan kielen puhuminen herättivät kaikissa epävärmuutta. Vain osa vanhemmasta ikäluokasta koki joskus epävarmuutta teknologian kanssa. Nuorempi ikäpolvi kokeilee rohkeammin uutta teknologiaa tai kännykän uusia sovelluksia. Jokainen koki, että tekisi kuitenkin parhaansa tilanteissa, joissa olisi mukavuusalueensa ulkopuolella ja pyytäisi tarvittaessa apua.


Luottamusta oli haastavaa saada visuaaliseen muotoon, sillä luottamus osoittautui erittäin laajaksi ja puhuttelevaksi teemaksi. Lähdimme maalaamaan, mitä luottamus tarkoittaa meille henkilökohtaisesti ja erottelimme luottamukseen liittyviä sanoja, symboleja ja asioita, joita alamme yhdessä pohtimaan syvemmin yhteisen taideteoksen luomiseksi.


Luottavin mielin,


Teri Tsokkinen

40 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page